Gave til Krisesenteret i Sogn og Fjordane?

kontonummer 3705 17 14181