Grasrotandel Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Støtt oss med grasrotandel

Ledig stilling dagleg leiar

Ledig stilling – dagleg leiar

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har eit gratis døgnope lågterskeltilbod for kvinner, menn og barn som er utsette for vold i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Florø og har 11 faste tilsette.

Leiar ved Krisesenteret går av med pensjon ved årsskiftet.  Vi søker difor etter ein ny dagleg leiar frå 1. januar 2020.  Dagleg leiar har ansvaret for dagleg drift og skal leie verksemda i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter, samt fylgje retningslinjer og gjennomføre og fylgje opp styrevedtak.

Vi søker etter ein person som er modig, tillitvekkande, strategisk, inkluderande, relasjonsskapande og flink til å ta initiativ.

Ansvar og arbeidsoppgåver, m.a:

 • Budsjett og økonomistyring
 • Personalansvar
 • Førebuing av styresaker og rapportering til styret
 • Utvikling av verksemda og krisesentertilbodet og arbeide for å oppnå visjonar og mål.
 • Representere Krisesenteret i media, i kontakt med samarbeidspartar og samfunnet generelt.
 • Drive informasjonsarbeid og halde føredrag om vold i nære relasjonar og om krisesentertilbodet.
 • Samarbeide med vertskommunen som er oppdragsgivar, andre kommunar og hjelpeinstansar.
 • HMS og internkontroll
 • Brukarretta arbeid

Utdanning/kvalifikasjonar:

 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne
 • Gode datakunnskapar
 • Må kunne snakke engelsk
 • Førarkort
 • Kunnskap om krisehandtering og traumebevisst omsorg er ynskjeleg
 • Personlege eigenskapar vert lagt stor vekt på

Andre opplysingar:

 • Lønn etter avtale.
 • Pensjonsordning i KLP

Søknadsfrist: 23 september 2019

Søknad med CV sendast til:
Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188
6901 Florø

eller på e-post til:  wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

Meir informasjon om stillinga ved å vende deg til

Krisesenteret i Sogn og Fjordane, årsmelding 2018

Årsmelding Krisesenteret i Sogn og Fjordane 2018

Barn på krisesenter 1

Gave til Krisesenteret?

Jeg vet - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Til deg som har med barn å gjøre

Viktige linker, for deg som har med barn å gjøre

http://www.jegvet.no/

https://snakkemedbarn.no/

Jeg vet - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Jeg vet – Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Snakk med barn - krisesenteret i Sogn og Fjordane

Snakk med barn – Krisesenteret i Sogn og Fjordane

Det trygge huset. Krisesenteret SF.

Filmer om krisesenter

Krisesenteret Sogn og Fjordane

Ledig stilling – miljøterapeut 100 %

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har et gratis døgnåpent lavterskeltilbud for kvinner, menn og barn som er utsatte for vold i nære relasjoner. Krisesenteret er lokalisert i Florø, men dekker hele Sogn og Fjordane

Vi har en ledig stilling som miljøterapeut 100 % i tre-delt turnus.

Primæroppgave:

Målrettet miljøarbeid/oppfølging, hjelp og støtte til beboere og dagbrukere på Krisesenteret

Krav til utdanning:

 • Minimum 3-årig relevant høyskoleutdanning.
 • Det blir lagt stor vekt på personlige egenskaper.
 • Erfaring fra arbeid innen rus og psykiatri vil være en fordel.

Vi ønsker oss en medarbeider som:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig kunne samarbeide i team.
 • Har selvinnsikt og evne til selvrefleksjon, samt å jobbe med egen følelsesregulering.
 • Har evne til å kunne takle krevende situasjoner og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner.
 • Er en lojal lagspiller som tar ansvar og bidrar til godt arbeidsmiljø.
 • Er løsningsfokusert og resultatorientert.
 • Er empatisk og omsorgsfull.
 • Er over 25 år.
 • Har førerkort.

Tiltredelse 1. februar 2019

Søknadsfrist 23. november 2018

Søknad sendes:

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188
6901 Florø

eller på e-post wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

Mer informasjon om stillingen ved henvendelse på tlf. 57 74 36 00 eller e-post:

Daglig leder Wenche Hovland  wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

eller nestleder Ann-Sissel Tresnes ann-sissel@krisesenteret.sf.no

Krisesenteret Sogn og Fjordane - ærespris Wenche Hovland

Wenche fekk ærespris

Under Krisesentersekretariatet sitt årsmøte 2018 blei Wenche Skorpen Hovland, daglig leiar i Sogn og Fjordane Krisesenter og Wanja Sæther, leiar av Krisesenteret i Salten, tildelt årets Ærespris. Inga Marte Thorkildsen, byråd i Oslo kommune, fekk årets Rettighetspris.

Dette seier Krisesentersekretariatet om kvifor Wenche i Florø fekk æresprisen:

Wenche Skorpen Hovland har jobbet på krisesenteret i 21 år. Hun ble daglig leder i 2008 og innehar fortsatt stillingen. Gjennom disse årene har Wenche gjort en formidabel innsats for at kvinner og barn skal få realisert sine menneskerettigheter – et liv uten vold og overgrep.

“Hun har gjennom solidaritet, engasjement, kamp, inkludering, mot, feminisme, utholdenhet, medmenneskelighet, kjærlighet og idealisme hatt det målet å skape kvinnefred for alle kvinner og deres barn og de siste årene også menn».

Wenche er engasjert og uredd. Hun har vært en pådriver i kampen mot menneskehandel og har en genuin forståelse for mishandlingsproblematikken og viktigheten av det kvinnepolitiske arbeidet.

Les om tildelinga på sekretariatet si nettside.

Eg er takknemlig, stolt, ydmyk og beæret over å ha mottatt årets ærespris fra Krisesentersekretariatet, seier Wenche – og  utrykker ein stor takk til flotte kollegaer og medsøstre!– Eg vil dele den med alle mine medarbeiderar.
Utan dei tvilar eg på at det hadde blitt nokon pris, for dei er ei fantastisk personalgruppe! Dei burde også ha fått ein pris for godt arbeidsmiljø, for det er veldig flotte folk som jobbar her – omsorgsfulle, dyktige og heilt unike! sler Hovland fast og legg til at dei også får mykje gode tilbakemeldingar får brukarane sine.

Les meir i Firdaposten 27. april

Krisesenteret SF - pengegave

Gudmorgåve til Krisesenteret

I samband med dåpen av dei to nye ferjene på Lote-Anda sambandet har Fjord1 donert 30.000 kroner til Krisesenteret, fortel Firdaposten i dag.

Tidlegare denne veka blei dei to nye elektriske ferjene til Fjord1 på Lote-Anda sambandet døypt etter alle kunstens regler. Gudmorgåva vart så omgjort til ei fin pengegåve til Krisesenteret i Sogn og Fjordane.

Gudmødrene Magni Hjertenes Flyum og Karoline Bjerkeset avgjorde kven som skulle få dei 30.000 kronene. Valet falt på Krisesenteret.

– Krisesenteret er svært takksame og set stor pris på gåva! Pengane skal brukast på best mogleg måte til det beste for alle dei valdsutsette kvinner, barn og menn som søker hjelp på Krisesenteret.

Les heile saka her FIRDAPOSTEN 15. mars 2018

 

Stopp opp og les

Stopp opp og les!

Gjer ein forskjell til jul.

Du kan støtte Yasmin – som er svikta av alle – ved å sette inn pengar på

 • kontonr. 3705 28 88019
 • «vippse» til 472 45 678.

God jul!