Alle skal vere med i kampen mot vald i nære relasjonar

handlingsplan mot vald i Kinn kommune