Barn på krisesenter 2

Konferanse om vald og overgrep i nære relasjonar

Invitasjon til Forum for rus og psykisk helse – Konferanse om vald og overgrep i nære relasjonar Loen 11. – 12. november 2015

Fylkesmannen inviterer i samarbeid med Krisesenteret, fylkeskommunen, NAPHA, Ressurssenter mot vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS), Helse Førde, NAV, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Bergensklinikkene, KS, Rusettervernet og Mental helse til konferanse.

Tidspunkt: 11. – 12. november 2015
Stad: Alexandra hotell Loen

Tema: Vald og overgrep i nære relasjonar- Sinnemestring

Kostnader:
Konferansen er gratis, men deltakarane må dekke reise og hotellkostnader.
Fylkesmannen dekker som vanlig hotellkostnader for ein frå kvar kommune og ein frå kvar brukarorganisasjon. Dette må de sjølve avklare med hotellet.

Overnatting i enkelt rom inkl. alle måltider kr. 1230,-
Dagpakke dag 1 inkl. lunsj og kaffe/kake/frukt kr. 460,-
Dagpakke dag 2 inkl. lunsj og kaffe/kake/frukt kr. 460,-
Last ned PROGRAM for konferansen (PDF)

Påmelding:
Elektronisk påmelding innan 23. oktober via heimesida til Fylkesmannen: KLIKK HER