Ledig stilling miljøarbeider

Miljøarbeider – 100 %

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har eit gratis døgnope lavterskeltilbod for kvinner, menn og barn som er utsette for vold i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Florø, men dekker heile Sogn og Fjordane

Vi har ein ledig stilling som miljøarbeider 100 % i tre-delt turnus.

Primæroppgåve:

 • Målretta miljøarbeid/oppfølging og hjelp og støtte til bebuarar og dagbrukarar på Krisesenteret

Krav til utdanning

 • Minimum 3-årig relevant høgskuleutdanning
 • Erfaring frå relevant arbeid er ein fordel
 • Det blir lagt stor vekt på personlige eigenskapar.

Vi ønskjer ein medarbeidar som er:

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig, men samtidig kunne samarbeide i team
 • Har sjølvinnsikt og evne til sjølvrefleksjon, samt å jobbe med eigen følelsesregulering
 • Har evne til å kunne takle krevande situasjonar og vise fleksibilitet og tydeligheit i utfordrande situasjonar
 • Er ein lojal lagspelar som tar ansvar og bidrar til godt arbeidsmiljø
 • Er løysingsfokusert og resultatorientert
 • Er empatisk og omsorgsfull
 • Er over 25 år
 • Har førarkort

 


Søknadsfrist: mandag 11. september 2017

Send søknaden til:

Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane
Postboks 188
6901 Florø

eller på e-post

Meir informasjon om stillingen ved henvendelse på telefon 57 743 60 0 eller e-post:

Dagleg leiar Wenche Hovland  wenche.hovland@krisesenteret.sf.no

eller nestleiar Ann-Sissel Tresnes ann-sissel@krisesenteret.sf.no