Oppføringer av anita

Ledig stilling miljøarbeider

Miljøarbeider – 100 % Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har eit gratis døgnope lavterskeltilbod for kvinner, menn og barn som er utsette for vold i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Florø, men dekker heile Sogn og Fjordane Vi har ein ledig stilling som miljøarbeider 100 % i tre-delt turnus. Primæroppgåve: Målretta miljøarbeid/oppfølging og […]

Ledig stilling barnefagleg ansvarleg

Barnefagleg ansvarlig – 100 % Stiftinga Krisesenteret i Sogn og Fjordane har eit gratis døgnope lavterskeltilbod for kvinner, menn og barn som er utsette for vold i nære relasjonar. Krisesenteret er lokalisert i Florø, men dekker heile Sogn og Fjordane Stillinga som Barnefagleg ansvarleg er eit vikariat i 100 % frå 1. august 2017 til […]

Stopp opp og les

Gjer ein forskjell til jul. Du kan støtte Yasmin – som er svikta av alle – ved å sette inn pengar på kontonr. 3705 28 88019 «vippse» til 472 45 678. God jul!

Taushet tar liv – kampanjestart i Florø

Kampanjen ”Taushet tar liv” vart markert på Krisesenteret i Sogn og Fjordane 1. desember. Mange samarbeidspartar og etatar var samla til lunsj, og innlegga og  diskusjonane rundt bordet gjekk på tema ”korleis førebygge dødeleg vald i nære relasjonar”. Det er likestillings- og diskrimineringsombodet (LDO), som saman med Krisesentersekretariatet har fått innvilga tilskotsmidlar til kampanjen – […]